การแข่งขันต่างๆ ของการ์ดไฟท์!! แวนการ์ด

 นอกจากกาารจัดจำหน่าย การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด แล้ว
ทาง บ. คิดซ์แอนด์คิทซ์ จำกัด ยังได้ส่งเสริมสังคมผู้เล่นการ์ดเกม การ์ดไฟท์!! แวนการ์ด
ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมการแข่งขันย่อย การแข่งขันในเทศกาลพิเศษ
หรือการแข่งขันใหญ่ประจำปี เพื่อให้ผู้เล่นได้พบปะ แข่งขัน ฝึกฝีมือ ในสังคมผู้เล่นการ์ดด้วยกัน
และผู้ชนะนอกจากจะได้รางวัลมากมายในงานแข่งขันแล้ว
ยังได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปแข่งขันในระดับภูมิภาค หรือระดับโลก
หรือได้ไปทัศนศึกษายังประเทศต่างๆอีกด้วย

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
การแข่งขันต่างๆ จึงมีมาตรการรองรับตามแต่สถานการณ์ในช่วงของการแข่งขัน
โปรดอ่านรายละเอียดมาตรการของแต่ละการแข่งขัน

และมีการแข่งขันทาง Discord เข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วย

รายละเอียดการแข่งขันต่างๆ สามารถติดตามได้
ทั้งจากทางเว็บนี้ และทางเพจ FB Thai Vanguard Club

Visitors: 392,486