หลังจากที่เรียนรู้การเล่นเบื้องต้นเสร็จแล้ว เราก็จะมาต่อกันที่เทคนิคต่างๆในขั้นสูงขึ้น กฎการเล่นแบบจริงจัง กฎต่างๆในการแข่งขัน การ์ดที่ถูกเปลี่ยนแปลงความสามารถ หรือถูกห้ามใช้ รวมถึงคำตอบของปัญหาคาใจต่างๆครับ สามารถกดเพื่อเรียนรู้ในแต่ละส่วนได้เลย


  • วิธีการเล่นเบื้องต้น.png
    ในส่วนนี้ น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีการเล่นอย่างง่ายๆ สิ่งต่างๆที่ควรรู้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มเล่น เทคนิคเล็กๆน้อยๆต่างๆสำหรับผู้เล่นใหม่ โดยจะมีทั้งแบบให้ทำการเรียนรู้ด้...
Visitors: 392,484