รายชื่อ Seeded Player


  • Gold Seed Player 1.Fighters Cup -Zpell รังสิต -วศิน ทายะบวร 2.Fighters Cup - Imperial World Samrong - ธัญวุฒิ ภิญโญมงคล 3.Thailand Championship 2018 : Regional Qualifier -Bushiroad...
Visitors: 137,226