รายชื่อ Seeded Player


  • Gold Seed Player 1.Fighters Cup -Zpell รังสิต -วศิน ทายะบวร 2.Fighters Cup - Imperial World Samrong - ธัญวุฒิ ภิญโญมงคล 3.Thailand Championship 2018 : Regional Qualifier -Bushiroad...

  • Gold Seed Player 1.Thailand Championship 2019 : Regional Qualifier -พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ -นิพิฐพนธ์ จันทศรีสวัสดิ์ 2.Thailand Championship 2019 : Regional Qualifier-พันธุ์ทิพย์ เช...
Visitors: 392,479