Card Game Fest 2020 @ The Bright Rama2

Card Game Fest @The Bright พระราม 2
 

Retro Fight
สถานที่ The Bright พระราม 2
วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
เวลาลงทะเบียน 10.00 - 13.30 น.
เวลาเริ่มแข่งขัน 14.00 น..
ค่าสมัครแข่งขัน : ฟรี!! (รับสมัครไม่เกินพื้นที่แข่งขัน)

คำเตือน
1.สินค้าการ์ดจาก Special Trigger Advance Set อนุญาตให้ใช้ได้ในงานแข่งขันครั้งนี้ทันทีเพราะเลยวันที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว
2.สินค้าการ์ดจาก G-CB07 ยังไม่อนุญาตให้นำไปใช้ ในการแข่งขันครั้งนี้ได้ เนื่องจากยังไม่ถึงวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
 
กติกาการแข่งขัน
ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ
1. เป็นการแข่งเดี่ยว เด็คที่ใช้เล่นจะต้องเป็นการ์ดแวนการ์ดเฉพาะการ์ดที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ภาษาไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้การ์ดภาษาญี่ปุ่นปนในเด็คได้
2. ใช้กฎ Clan Fight (ใน 1 เด็คต้องเป็นแคลนเดียวกันทั้งหมด) และ *การ์ดแคลน Cray Elemental กับ Etranger เวอร์ชั่นไทยทุกใบจะถือว่าเป็นทุกแคลนทุกเนชั่น*
3. ใช้กฎพิเศษ Retro Fight คือห้ามมีการ์ดใน G โซน (ห้ามใช้การ์ด G Unit และ G Guardian)

4. การ G Assist จะถูกปรับค่าใช้จ่ายเหลือเป็นนำการ์ดบนมือ 2 ใบออกนอกเกมเท่านั้น

5. บังคับใช้สลีฟแท้ของบริษัท Kidz & Kitz หรือของ Bushiroad  (จะของไทยหรือญี่ปุ่นก็ได้) ในการแข่งเท่านั้น
6. การ์ด Vanguard ตัวเริ่มต้น ต้องใช้ซองลายเดียวกับกองการ์ดหลัก
7. จะใช้ระบบการแข่งแบบแพ้คัดออก (Single Eliminate) ยกเดียวรู้ผล (Best of One) รอบละ 40 นาทีหา Top 16 เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ - ชนะ จะทำการปรับแพ้คู่ทันที Double Lose 
8.ในการแข่ง Top 16  จะปรับเหลือรอบละ 30 นาทีเมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ - ชนะ ต่อเทิร์นอีก 2 เทิร์น (รวมเทิร์นปัจจุบัน) จากนั้นจะหยุดเกมส์ ผู้เล่นที่มีความเสียหายน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ, หากเท่ากัน ให้แข่งต่อ ใครได้รับความเสียหายก่อนจะนับเป็นผู้แพ้


ผู้เล่นมาลงทะเบียนแข่งขันทุกคนจะได้รับ
 

  -  PR/0658 ไทดัล•แอสซอลท์ ปั๊มทองชื่องาน x 1


รางวัลเมื่อนำป้ายคล้องคอมาคืนจะเป็นไปตามจำนวนรอบได้ที่รับชัยชนะ ดังต่อไปนี้

ชนะ 4 รอบ

Sleeve แวนการ์ด x 1
- PR/0658 ไทดัล•แอสซอลท์ ปั๊มทองชื่องาน x 1
- PR Card แบบละ 4 ใบ


ชนะ 
รอบ
- PR Card แบบละ 4 ใบ

ชนะ รอบ
- PR Card แบบละ 3 ใบ

ชนะ รอบ
- PR Card แบบละ 2 ใบ

ชนะ รอบ
- PR Card แบบละ 1 ใบ
 
-----------------------------------------------------

 


สถานที่ 
: 
The Bright พระราม 2

วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
เวลาลงทะเบียน : 10.00 - 10.50 น.
เวลาเริ่มแข่งขัน : 11.00 น.
ค่าสมัครแข่งขัน : ฟรี!!

คำเตือน
1.สินค้าการ์ดจาก Special Trigger Advance Set อนุญาตให้ใช้ได้ในงานแข่งขันครั้งนี้ทันทีเพราะเลยวันที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว
2.สินค้าการ์ดจาก G-CB07 ยังไม่อนุญาตให้นำไปใช้ ในการแข่งขันครั้งนี้ได้ เนื่องจากยังไม่ถึงวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการ


ผู้เล่นมาลงทะเบียนแข่งขันทุกคนจะได้รับ

 -  PR/0658 ไทดัล•แอสซอลท์ ปั๊มทองชื่องาน x 1

ผู้เมื่อผู้เล่นตกรอบจะได้รับการ์ดดังต่อไปนี้รายละเอียดกิจกรรม

กติกาการแข่งขัน
ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ
1. เป็นการแข่งเดี่ยว เด็คที่ใช้เล่นจะต้องเป็นการ์ดแวนการ์ดเฉพาะการ์ดที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ภาษาไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้การ์ดภาษาญี่ปุ่นปนในเด็คได้
2. ใช้กฎ Clan Fight และ *การ์ดแคลน Etranger เวอร์ชั่นไทยทุกใบจะถือว่าเป็นทุกแคลนทุกเนชั่น*
3. บังคับใช้สลีฟแท้ของบริษัท Kidz & Kitz หรือของ Bushiroad  (จะของไทยหรือญี่ปุ่นก็ได้) ในการแข่งเท่านั้น
4. การ์ด Vanguard ตัวเริ่มต้น ต้องใช้ซองลายเดียวกับกองการ์ดหลัก
5. สลีฟ G-Zone ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ แต่หากใส่ต้องเป็นสลีพของ Bushiroad หรือของบริษัท Kidz & Kitz และถ้าใส่สลีพลวดลายจะต้องไม่เหมือนกับกองหลักd
6. จะใช้ระบบการแข่งแบบแพ้ครบ 2 ครั้งคัดออก (Double Eliminate) ยกเดียวรู้ผล (Best of One) รอบละ 40 นาทีหา Top 16 
เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ - ชนะ จะทำการปรับแพ้คู่ทันที (Double Lose)
7.ในการแข่ง Top 16  จะปรับเหลือรอบละ 30 นาทีเมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ - ชนะ ต่อเทิร์นอีก 2 เทิร์น (รวมเทิร์นปัจจุบัน) จากนั้นจะหยุดเกมส์ ผู้เล่นที่มีความเสียหายน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ, หากเท่ากัน ให้แข่งต่อ ใครได้รับความเสียหายก่อนจะนับเป็นผู้แพ้

รางวัลการแข่งขัน


รางวัลชนะเลิศ :
การ์ดชุด G Collector Pack (G-CP หรือ G-FC) จำนวน 2 Box
- Cardfight!! Vanguard Playmat Thai x 1 
- Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1 
- Cardfight!! Vanguard Sleeve Thai x 1
- การ์ดโปรโมของงาน (4 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)
 
รองชนะเลิศ :
การ์ดชุด G Collector Pack (G-CP หรือ G-FC) จำนวน 1 Box
- Cardfight!! Vanguard Playmat Thai x 1
- Cardfight!! Vanguard Sleeve Thai x 1
- Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1
- การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)

อันดับที่ 3

การ์ดชุด G Collector Pack (G-CP หรือ G-FC) จำนวน 1 Box
- Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1 
Cardfight!! Vanguard Playmat Thai x 1
- การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)


อันดับที่ 4
การ์ดชุด G Collector Pack (G-CP หรือ G-FC) จำนวน 1 Box
- Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1 
Cardfight!! Vanguard Playmat Thai x 1
- การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)

อันดับที่ 5-8 :  
- Cardfight!! Vanguard Sleeve Thai x 1
- Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1
- การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)

อันดับที่ 9-16 : 
- Cardfight!! Vanguard Sleeve Thai x 1
- การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)

...............................................................

วิธีการเดินทางมาสถานที่แข่งขัน


สามารถดูวิธีเดินทางได้ที่ Link ด้านล่างนี้นะครับ

https://www.facebook.com/thebrightmall/videos/301226137141381/


จัดเด็คที่แข็งแกร่ง แล้วมาลุยกันได้เลย
 
Visitors: 264,794