fbpx

Card Game Fest 2020 @ The Bright Rama2

Card Game Fest @The Bright พระราม 2

Retro Fight
สถานที่ The Bright พระราม 2
วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
เวลาลงทะเบียน 10.00 – 13.30 น.
เวลาเริ่มแข่งขัน 14.00 น..
ค่าสมัครแข่งขัน : ฟรี!! (รับสมัครไม่เกินพื้นที่แข่งขัน)

คำเตือน
1.สินค้าการ์ดจาก Special Trigger Advance Set อนุญาตให้ใช้ได้ในงานแข่งขันครั้งนี้ทันทีเพราะเลยวันที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว

2.สินค้าการ์ดจาก G-CB07 ยังไม่อนุญาตให้นำไปใช้ ในการแข่งขันครั้งนี้ได้ เนื่องจากยังไม่ถึงวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

 

กติกาการแข่งขัน
ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ

1. เป็นการแข่งเดี่ยว เด็คที่ใช้เล่นจะต้องเป็นการ์ดแวนการ์ดเฉพาะการ์ดที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ภาษาไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้การ์ดภาษาญี่ปุ่นปนในเด็คได้
2. ใช้กฎ Clan Fight (ใน 1 เด็คต้องเป็นแคลนเดียวกันทั้งหมด) และ *การ์ดแคลน Cray Elemental กับ Etranger เวอร์ชั่นไทยทุกใบจะถือว่าเป็นทุกแคลนทุกเนชั่น*
3. ใช้กฎพิเศษ Retro Fight คือห้ามมีการ์ดใน G โซน (ห้ามใช้การ์ด G Unit และ G Guardian)

4. การ G Assist จะถูกปรับค่าใช้จ่ายเหลือเป็นนำการ์ดบนมือ 2 ใบออกนอกเกมเท่านั้น

5. บังคับใช้สลีฟแท้ของบริษัท Kidz & Kitz หรือของ Bushiroad  (จะของไทยหรือญี่ปุ่นก็ได้) ในการแข่งเท่านั้น
6. การ์ด Vanguard ตัวเริ่มต้น ต้องใช้ซองลายเดียวกับกองการ์ดหลัก

7. จะใช้ระบบการแข่งแบบแพ้คัดออก (Single Eliminate) ยกเดียวรู้ผล (Best of One) รอบละ 40 นาทีหา Top 16 เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ – ชนะ จะทำการปรับแพ้คู่ทันที Double Lose 

8.ในการแข่ง Top 16  จะปรับเหลือรอบละ 30 นาทีเมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ – ชนะ ต่อเทิร์นอีก 2 เทิร์น (รวมเทิร์นปัจจุบัน) จากนั้นจะหยุดเกมส์ ผู้เล่นที่มีความเสียหายน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ, หากเท่ากัน ให้แข่งต่อ ใครได้รับความเสียหายก่อนจะนับเป็นผู้แพ้

ผู้เล่นมาลงทะเบียนแข่งขันทุกคนจะได้รับ 

  –  PR/0658 ไทดัล•แอสซอลท์ ปั๊มทองชื่องาน x 1
รางวัลเมื่อนำป้ายคล้องคอมาคืนจะเป็นไปตามจำนวนรอบได้ที่รับชัยชนะ ดังต่อไปนี้

ชนะ 4 รอบ

– 
Sleeve แวนการ์ด x 1
– PR/0658 ไทดัล•แอสซอลท์ ปั๊มทองชื่องาน x 1
– PR Card แบบละ 4 ใบ

ชนะ รอบ
– PR Card แบบละ 4 ใบ

ชนะ รอบ
– PR Card แบบละ 3 ใบ

ชนะ รอบ
– PR Card แบบละ 2 ใบ

ชนะ รอบ
– PR Card แบบละ 1 ใบ

—————————————————–

 


สถานที่ 
: 
The Bright พระราม 2

วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
เวลาลงทะเบียน : 10.00 – 10.50 น.
เวลาเริ่มแข่งขัน : 11.00 น.
ค่าสมัครแข่งขัน : ฟรี!!

คำเตือน
1.สินค้าการ์ดจาก Special Trigger Advance Set อนุญาตให้ใช้ได้ในงานแข่งขันครั้งนี้ทันทีเพราะเลยวันที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว
2.สินค้าการ์ดจาก G-CB07 ยังไม่อนุญาตให้นำไปใช้ ในการแข่งขันครั้งนี้ได้ เนื่องจากยังไม่ถึงวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการ


ผู้เล่นมาลงทะเบียนแข่งขันทุกคนจะได้รับ

 –  PR/0658 ไทดัล•แอสซอลท์ ปั๊มทองชื่องาน x 1


ผู้เมื่อผู้เล่นตกรอบจะได้รับการ์ดดังต่อไปนี้

รายละเอียดกิจกรรม
กติกาการแข่งขัน
ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ
1. เป็นการแข่งเดี่ยว เด็คที่ใช้เล่นจะต้องเป็นการ์ดแวนการ์ดเฉพาะการ์ดที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ภาษาไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้การ์ดภาษาญี่ปุ่นปนในเด็คได้
2. ใช้กฎ Clan Fight และ *การ์ดแคลน Etranger เวอร์ชั่นไทยทุกใบจะถือว่าเป็นทุกแคลนทุกเนชั่น*
3. บังคับใช้สลีฟแท้ของบริษัท Kidz & Kitz หรือของ Bushiroad  (จะของไทยหรือญี่ปุ่นก็ได้) ในการแข่งเท่านั้น
4. การ์ด Vanguard ตัวเริ่มต้น ต้องใช้ซองลายเดียวกับกองการ์ดหลัก
5. สลีฟ G-Zone ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ แต่หากใส่ต้องเป็นสลีพของ Bushiroad หรือของบริษัท Kidz & Kitz และถ้าใส่สลีพลวดลายจะต้องไม่เหมือนกับกองหลักd

6. จะใช้ระบบการแข่งแบบแพ้ครบ 2 ครั้งคัดออก (Double Eliminate) ยกเดียวรู้ผล (Best of One) รอบละ 40 นาทีหา Top 16 
เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ – ชนะ จะทำการปรับแพ้คู่ทันที (Double Lose)
7.ในการแข่ง Top 16  จะปรับเหลือรอบละ 30 นาทีเมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ – ชนะ ต่อเทิร์นอีก 2 เทิร์น (รวมเทิร์นปัจจุบัน) จากนั้นจะหยุดเกมส์ ผู้เล่นที่มีความเสียหายน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ, หากเท่ากัน ให้แข่งต่อ ใครได้รับความเสียหายก่อนจะนับเป็นผู้แพ้


รางวัลการแข่งขัน


รางวัลชนะเลิศ :
– การ์ดชุด G Collector Pack (G-CP หรือ G-FC) จำนวน 2 Box
– Cardfight!! Vanguard Playmat Thai x 1 

 Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1 
– Cardfight!! Vanguard Sleeve Thai x 1
– การ์ดโปรโมของงาน (4 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)
รองชนะเลิศ :
– การ์ดชุด G Collector Pack (G-CP หรือ G-FC) จำนวน 1 Box
– Cardfight!! Vanguard Playmat Thai x 1
– Cardfight!! Vanguard Sleeve Thai x 1
 Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1
– การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)

อันดับที่ 3

– การ์ดชุด G Collector Pack (G-CP หรือ G-FC) จำนวน 1 Box
 Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1 
– Cardfight!! Vanguard Playmat Thai x 1
– การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)

อันดับที่ 4
– การ์ดชุด G Collector Pack (G-CP หรือ G-FC) จำนวน 1 Box

 Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1 

– Cardfight!! Vanguard Playmat Thai x 1
– การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)


อันดับที่ 5-8 :  
– Cardfight!! Vanguard Sleeve Thai x 1
 Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1
– การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)

อันดับที่ 9-16 : 
– Cardfight!! Vanguard Sleeve Thai x 1
– การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)
………………………………………………………

วิธีการเดินทางมาสถานที่แข่งขัน

สามารถดูวิธีเดินทางได้ที่ Link ด้านล่างนี้นะครับ

https://www.facebook.com/thebrightmall/videos/301226137141381/

จัดเด็คที่แข็งแกร่ง แล้วมาลุยกันได้เลย

เป็นที่นิยม

การแข่งขัน Side Event ของการ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ที่ TheExplace mall พร้อมของรางวัลพิเศษ!!…
การแข่งขัน Rookie Fight สำหรับผู้เล่นมือใหม่ หรือผู้ที่อยากย้อนไปสู่วันวานแห่งการเริ่มต้น ไม่ต้องกังวลว่าจะเจอเมต้าแล้วสู้ไม่ได้ เพราะทุกคนเริ่มจากจุดเดียวกัน…
งานแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ชิงแชมป์ภูมิภาค ให้เหล่าการ์ดไฟท์เตอร์ได้ชิงชัยกัน…

บทความที่เกี่ยวข้อง

การแข่งขัน Main Event D Standard ของการ์ดไฟท์!! แวนการ์ด OverDress ในงาน Regional Championship 2024 ที่ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี พร้อมของรางวัลพิเศษ!!…
การแข่งขัน Main Event ของการ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ในอีเวนท์ Regional Championship 2024 ที่ ศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี พร้อมของรางวัลพิเศษ!!…
งานแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ชิงแชมป์ภูมิภาค ให้เหล่าการ์ดไฟท์เตอร์ได้ชิงชัยกัน…
Search