fbpx

Card Game Fest 2020 @ The Bright Rama2

Card Game Fest @The Bright พระราม 2

Retro Fight
สถานที่ The Bright พระราม 2
วันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
เวลาลงทะเบียน 10.00 – 13.30 น.
เวลาเริ่มแข่งขัน 14.00 น..
ค่าสมัครแข่งขัน : ฟรี!! (รับสมัครไม่เกินพื้นที่แข่งขัน)

คำเตือน
1.สินค้าการ์ดจาก Special Trigger Advance Set อนุญาตให้ใช้ได้ในงานแข่งขันครั้งนี้ทันทีเพราะเลยวันที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว

2.สินค้าการ์ดจาก G-CB07 ยังไม่อนุญาตให้นำไปใช้ ในการแข่งขันครั้งนี้ได้ เนื่องจากยังไม่ถึงวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

 

กติกาการแข่งขัน
ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ

1. เป็นการแข่งเดี่ยว เด็คที่ใช้เล่นจะต้องเป็นการ์ดแวนการ์ดเฉพาะการ์ดที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ภาษาไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้การ์ดภาษาญี่ปุ่นปนในเด็คได้
2. ใช้กฎ Clan Fight (ใน 1 เด็คต้องเป็นแคลนเดียวกันทั้งหมด) และ *การ์ดแคลน Cray Elemental กับ Etranger เวอร์ชั่นไทยทุกใบจะถือว่าเป็นทุกแคลนทุกเนชั่น*
3. ใช้กฎพิเศษ Retro Fight คือห้ามมีการ์ดใน G โซน (ห้ามใช้การ์ด G Unit และ G Guardian)

4. การ G Assist จะถูกปรับค่าใช้จ่ายเหลือเป็นนำการ์ดบนมือ 2 ใบออกนอกเกมเท่านั้น

5. บังคับใช้สลีฟแท้ของบริษัท Kidz & Kitz หรือของ Bushiroad  (จะของไทยหรือญี่ปุ่นก็ได้) ในการแข่งเท่านั้น
6. การ์ด Vanguard ตัวเริ่มต้น ต้องใช้ซองลายเดียวกับกองการ์ดหลัก

7. จะใช้ระบบการแข่งแบบแพ้คัดออก (Single Eliminate) ยกเดียวรู้ผล (Best of One) รอบละ 40 นาทีหา Top 16 เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ – ชนะ จะทำการปรับแพ้คู่ทันที Double Lose 

8.ในการแข่ง Top 16  จะปรับเหลือรอบละ 30 นาทีเมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ – ชนะ ต่อเทิร์นอีก 2 เทิร์น (รวมเทิร์นปัจจุบัน) จากนั้นจะหยุดเกมส์ ผู้เล่นที่มีความเสียหายน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ, หากเท่ากัน ให้แข่งต่อ ใครได้รับความเสียหายก่อนจะนับเป็นผู้แพ้

ผู้เล่นมาลงทะเบียนแข่งขันทุกคนจะได้รับ 

  –  PR/0658 ไทดัล•แอสซอลท์ ปั๊มทองชื่องาน x 1
รางวัลเมื่อนำป้ายคล้องคอมาคืนจะเป็นไปตามจำนวนรอบได้ที่รับชัยชนะ ดังต่อไปนี้

ชนะ 4 รอบ

– 
Sleeve แวนการ์ด x 1
– PR/0658 ไทดัล•แอสซอลท์ ปั๊มทองชื่องาน x 1
– PR Card แบบละ 4 ใบ

ชนะ รอบ
– PR Card แบบละ 4 ใบ

ชนะ รอบ
– PR Card แบบละ 3 ใบ

ชนะ รอบ
– PR Card แบบละ 2 ใบ

ชนะ รอบ
– PR Card แบบละ 1 ใบ

—————————————————–

 


สถานที่ 
: 
The Bright พระราม 2

วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
เวลาลงทะเบียน : 10.00 – 10.50 น.
เวลาเริ่มแข่งขัน : 11.00 น.
ค่าสมัครแข่งขัน : ฟรี!!

คำเตือน
1.สินค้าการ์ดจาก Special Trigger Advance Set อนุญาตให้ใช้ได้ในงานแข่งขันครั้งนี้ทันทีเพราะเลยวันที่จำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว
2.สินค้าการ์ดจาก G-CB07 ยังไม่อนุญาตให้นำไปใช้ ในการแข่งขันครั้งนี้ได้ เนื่องจากยังไม่ถึงวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการ


ผู้เล่นมาลงทะเบียนแข่งขันทุกคนจะได้รับ

 –  PR/0658 ไทดัล•แอสซอลท์ ปั๊มทองชื่องาน x 1


ผู้เมื่อผู้เล่นตกรอบจะได้รับการ์ดดังต่อไปนี้

รายละเอียดกิจกรรม
กติกาการแข่งขัน
ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ
1. เป็นการแข่งเดี่ยว เด็คที่ใช้เล่นจะต้องเป็นการ์ดแวนการ์ดเฉพาะการ์ดที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ภาษาไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้การ์ดภาษาญี่ปุ่นปนในเด็คได้
2. ใช้กฎ Clan Fight และ *การ์ดแคลน Etranger เวอร์ชั่นไทยทุกใบจะถือว่าเป็นทุกแคลนทุกเนชั่น*
3. บังคับใช้สลีฟแท้ของบริษัท Kidz & Kitz หรือของ Bushiroad  (จะของไทยหรือญี่ปุ่นก็ได้) ในการแข่งเท่านั้น
4. การ์ด Vanguard ตัวเริ่มต้น ต้องใช้ซองลายเดียวกับกองการ์ดหลัก
5. สลีฟ G-Zone ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ แต่หากใส่ต้องเป็นสลีพของ Bushiroad หรือของบริษัท Kidz & Kitz และถ้าใส่สลีพลวดลายจะต้องไม่เหมือนกับกองหลักd

6. จะใช้ระบบการแข่งแบบแพ้ครบ 2 ครั้งคัดออก (Double Eliminate) ยกเดียวรู้ผล (Best of One) รอบละ 40 นาทีหา Top 16 
เมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ – ชนะ จะทำการปรับแพ้คู่ทันที (Double Lose)
7.ในการแข่ง Top 16  จะปรับเหลือรอบละ 30 นาทีเมื่อหมดเวลาการแข่งขันแล้วยังไม่รู้ผลแพ้ – ชนะ ต่อเทิร์นอีก 2 เทิร์น (รวมเทิร์นปัจจุบัน) จากนั้นจะหยุดเกมส์ ผู้เล่นที่มีความเสียหายน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ, หากเท่ากัน ให้แข่งต่อ ใครได้รับความเสียหายก่อนจะนับเป็นผู้แพ้


รางวัลการแข่งขัน


รางวัลชนะเลิศ :
– การ์ดชุด G Collector Pack (G-CP หรือ G-FC) จำนวน 2 Box
– Cardfight!! Vanguard Playmat Thai x 1 

 Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1 
– Cardfight!! Vanguard Sleeve Thai x 1
– การ์ดโปรโมของงาน (4 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)
รองชนะเลิศ :
– การ์ดชุด G Collector Pack (G-CP หรือ G-FC) จำนวน 1 Box
– Cardfight!! Vanguard Playmat Thai x 1
– Cardfight!! Vanguard Sleeve Thai x 1
 Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1
– การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)

อันดับที่ 3

– การ์ดชุด G Collector Pack (G-CP หรือ G-FC) จำนวน 1 Box
 Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1 
– Cardfight!! Vanguard Playmat Thai x 1
– การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)

อันดับที่ 4
– การ์ดชุด G Collector Pack (G-CP หรือ G-FC) จำนวน 1 Box

 Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1 

– Cardfight!! Vanguard Playmat Thai x 1
– การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)


อันดับที่ 5-8 :  
– Cardfight!! Vanguard Sleeve Thai x 1
 Cardfight!! Vanguard Deck Holder Thai x 1
– การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)

อันดับที่ 9-16 : 
– Cardfight!! Vanguard Sleeve Thai x 1
– การ์ดโปรโมของงาน (4
 แบบ แบบละ 4 ใบครบเซ็ท)
………………………………………………………

วิธีการเดินทางมาสถานที่แข่งขัน

สามารถดูวิธีเดินทางได้ที่ Link ด้านล่างนี้นะครับ

https://www.facebook.com/thebrightmall/videos/301226137141381/

จัดเด็คที่แข็งแกร่ง แล้วมาลุยกันได้เลย

เป็นที่นิยม

การแข่งขันทีมของเหล่าแวนการ์ดไฟท์เตอร์ ตัวแทนจากร้านค้าต่างๆ เข้าแข่งขันชิงชัยกัน เพื่อความเป็นหนึ่ง ประกาศชัยชนะให้แก่ร้านค้าที่เป็นต้นสังกัด …
การแข่งขัน Rookie Fight สำหรับผู้เล่นมือใหม่ หรือผู้ที่อยากย้อนไปสู่วันวานแห่งการเริ่มต้น ไม่ต้องกังวลว่าจะเจอเมต้าแล้วสู้ไม่ได้ เพราะทุกคนเริ่มจากจุดเดียวกัน…

บทความที่เกี่ยวข้อง

การแข่งขัน Side Event ของการ์ดไฟท์!! แวนการ์ด ที่ Imperial World Samrong Hall พร้อมของรางวัลพิเศษ!!…
การแข่งขัน Interhigh ทีมโรงเรียนของเหล่าบัดดี้ไฟท์เตอร์ เข้าแข่งขันชิงชัยกัน เพื่อความเป็นหนึ่ง ประกาศชัยให้แก่ทีมโรงเรียน …
การแข่งขัน Junior Fight สำหรับผู้เล่นมือใหม่ และไฟท์เตอร์รุ่นเยาว์ ไม่ต้องกังวลว่าจะเจอเมต้าแล้วสู้ไม่ได้ …
Search